• Managore

##-نیروی حیاتی-##
@@--@@

نیروی حیاتی

در طی یک نبرد شما نمی توانید تنها بر قدرت سربازان و اسلحه و زره های آنان تکیه کنید.شما باید راهی پیدا کنید تا طول عمر آن ها را در میدان نبرد برای چندین ساعت افزایش دهید که یک استراتژی حیاتی می باشد.مهارت نیروی حیاتی این شانس را به شما می دهد.در این حالت نیروهای شما نسبت به حملات دشمن مقاوم تر خواهند بود و این چنین شانس پیروزی شما افزایش خواهد یافت.
هر سطح از این مهارت سطح سلامت هر کدام از یگان هایتان را به میزان 10% افزایش می دهد( حداکثر میزان50%) و روی میزان سلامت قهرمان شما در ابتدای دوئل تاثیر می گذارد.
حداکثر سطح: 5

موضوعات پیشنهادی ما