• Managore

##-الف ها-##
@@--@@

الف ها

در دنیای ماناگور, الف به سخت کوشی و کنجکاو بودن شناخته شده است. آن ها به خاطر این که اندازه انسان بودند در مقابل ارک ها ناچیز به نظر می رسیدند و بیشترین قربانیان اژدها بودند. به همین دلیل آن ها به آموزش علم تاکید کردند. با استفاده از دانش آن ها اندازه کوچکشان را جبران کردند. برای قرن ها الف ها در حال تلاش بودند جهانی را که در آن اژدها حاکم مطلق بود کشف کنند و از دست آن خلاص شوند. آن ها اعتقاد داشتند راه نابودی اژدها استفاده از ظلم و ستم او بر علیه خودش است, این راهی بود که آن ها زمان زیادی را صرف مطالعه درباره آن کردند. به عنوان نتیجه تحقیقاتشان, الف ها آموختند چگونه هزینه آموختن علوم را کم کنند و زمان ساخت ساختمان ها هم 15٪ کمتر کردند اما فهمیدند نیاز به ارتش قویی دارند, چرا که هوش به تنهایی برای شکست ماناگور کافی نبود. چیزی که منجر به آموزش شدید و همه جانبه شد و بخش اساسی ارتش الف ها ساخته شد. دانش وسیع آن ها ارمغان دیگری آورد: آن ها می دانستند چگونه با بهره بری بهینه از منابع فرمانروایی خود را هدایت کنند. از سوی دیگر تسخیر قلمرو برایشان بسیار مشکل است.

موضوعات پیشنهادی ما